Lịch khai giảng các khóa học nghiệp vụ kinh tế tại CED

Thông báo

Lịch khai giảng các khóa học nghiệp vụ kinh tế tại CED

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED) chuyên đào tạo các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn ngành kinh tế, trực thuộc Viện nghiên cứu Châu Á. 


LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KINH TẾ TẠI CED 

 

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

TÊN LỚP NGÀY BẮT ĐẦU HỌC CA HỌC GIỜ HỌC THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 22/07/2019 Sáng thứ 2/4/6 8g30 - 11g30 3 tháng
Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 09/09/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 3 tháng
Quản lý hành chính - nhân sự 27/07/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 3,5 tháng
Quản lý hành chính - nhân sự 31/07/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 3,5 tháng
Quản lý hành chính - nhân sự 09/08/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 3,5 tháng
Quản lý hành chính - nhân sự 10/08/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 3,5 tháng
Thư ký & Trợ lý giám đốc 27/07/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 3,5 tháng
Thư ký & Trợ lý giám đốc 31/07/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 3,5 tháng
Thư ký & Trợ lý giám đốc 10/08/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 3,5 tháng
Thư ký & Trợ lý giám đốc 21/08/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 3,5 tháng
Thư ký & Trợ lý giám đốc 24/08/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 3,5 tháng
Quản trị kinh doanh 27/07/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 3,5 tháng
Quản trị kinh doanh 31/07/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 3,5 tháng
Quản trị kinh doanh 10/08/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 3,5 tháng
Quản trị kinh doanh 21/08/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 3,5 tháng
Quản trị kinh doanh 24/08/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 3,5 tháng
Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung 07/08/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 2,5 tháng
Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung 06/09/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 2,5 tháng
Quản lý chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 15/07/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 1,5 tháng
Quản lý chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 15/08/2019 Tối thứ 3/5 18g00 - 21g00 2 tháng
Phân tích thẩm định dự án đầu tư 06/08/2019 Tối thứ 3/5 18g00 - 21g00 2 tháng
Phân tích thẩm định dự án đầu tư 09/09/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 1,5 tháng
Internet Marketing 12/07/2019 Sáng thứ 2/4/6 8g30 - 11g30 16 buổi
Internet Marketing 20/08/2019 Tối thứ 3/5 18g00 - 21g00 16 buổi
Kế toán và Khai báo thuế 12/08/2019 Sáng thứ 2/4/6 8g30 - 11g30 2,5 tháng
Kế toán và Khai báo thuế 17/09/2019 Tối thứ 3/5 18g00 - 21g00 3,5 tháng
Chuyên viên Logistics 10/08/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 2 tháng
Chuyên viên Logistics 17/09/2019 Tối thứ 3/5 18g00 - 21g00 3 tháng
Phân tích và đầu tư chứng khoán 10/08/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 1,5 tháng
Phân tích và đầu tư chứng khoán 16/09/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 1,5 tháng
Phân tích tài chính doanh nghiệp 13/08/2019 Tối thứ 3/5 18g00 - 21g00 3 tháng
Phân tích tài chính doanh nghiệp 14/09/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 2 tháng
Tổ chức quản lý kho hàng chuyên nghiệp 23/07/2019 Tối thứ 3/5 18g00 - 21g00 7 buổi
Tổ chức quản lý kho hàng chuyên nghiệp 19/08/2019 Sáng thứ 2/4/6 8g30 - 11g30 7 buổi
Quản trị khách sạn quốc tế 13/08/2019 Sáng thứ 2/4/6 8g30 - 11g30 1,5 tháng
Quản trị khách sạn quốc tế 14/09/2019 Chiều thứ 7 & sáng CN Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00) 1,5 tháng
Nghiệp vụ định mức lao động tiền lương & BHXH 16/07/2019 Tối thứ 3/5 18g00 - 21g00 2 tháng
Nghiệp vụ định mức lao động tiền lương & BHXH 19/08/2019 Tối thứ 2/4/6 18g00 - 21g00 1,5 tháng
 
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ
Giảm 20% khi đóng học phí trước ngày khai giảng 2 tuần.
Giảm 5% khi đóng học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.
Giảm 15% khi mua thẻ học phí (áp dụng với số lượng giới hạn)
  -> Thẻ Platinum (12,750,000đ): Học 6 khóa học bất kỳ (bao gồm khóa CEO)
  -> Thẻ Gold (9,350,000đ): Học 5 khóa bất kỳ (ngoại trừ lớp CEO)
  -> Thẻ Silver (7,650,000đ): Học 3 khóa bất kỳ (ngoại trừ lớp CEO)
 

 

Vui lòng ghi danh học trực tiếp tại: 

  • 248 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 | Tel: (028) 39321996 - 0988354460
  • 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận | Tel: (028) 38420298 - 0911321010

Hoặc đăng ký online Tại đây.

 

​