10 ngành tạo ra nhiều người giàu nhất thế giới: Tài chính ngân hàng dẫn đầu