10 ngành tạo ra nhiều tỷ phú nhất năm 2021: Tài chính và Đầu tư dẫn đầu