Tài Chính Cho Lãnh Đạo

Khóa học tài chính dành cho lãnh đạo CED

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED)

KHÓA HỌC TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tham gia khóa học, học viên có khả năng:

 • Đọc hiểu các báo cáo tài chính
 • Đánh giá được tình hình kinh doanh của công ty
 • Đánh giá được các nguồn vốn nào phù hợp để gọi tài trợ
 • Dự án nào có khả năng sinh lời để tham gia đầu tư
 • Có nên góp vốn đầu tư vào các công ty khác hay không.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhà quản lý tại các công ty, gặp khó khăn khi phê duyệt các báo cáo tài chính của cấp dưới, muốn tìm hiểu năng lực tài chính của đối tác mình như thế nào trước khi góp vốn làm ăn, đang băn khoăn làm thế nào để biết dự án đó là sinh lời? Khóa học này giúp các học viên gỡ rối những vấn đề đó.

III. PHƯƠNG PHÁP HỌC

Khóa học được thiết kế ngắn gọn và sát với thời gian bận rộn của Nhà quản lý, học viên được học lý thuyết và thực hành trên báo cáo tài chính của công ty niêm yết và trên excel. Lớp học chỉ là một nhóm nhỏ các học viên thuận tiện cho sự tương tác với giảng viên.

IV. NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Tổng quan về quản trị TCDN

 • Quản trị tài chính là gì?
 • Nội dung của quản trị tài chính
 • Các quyết định về tài chính
 • Mâu thuẫn về lợi ích nhà quản lý và cổ đông

2. Đánh giá hiện trạng tài chính doanh nghiệp

 • Báo cáo tài chính: Mục đích, nội dung, mối quan hệ
 • Trình tự đọc báo cáo tài chính
 • Các nhóm tỷ số tài chính: khả năng sinh lời, giá thị trường, thanh toán, đòn bẩy, hoạt động.

3. Quyết định về nguồn vốn dài hạn và phân phối lợi nhuận

 • Thị trường tài chính và phân loại trị trường tài chính.
 • Nguồn vốn của doanh nghiệp
 • Các công cụ huy động vốn của doanh nghiệp.
 • Chào bán chứng khoán ra công chúng.
 • Tác dụng của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận.
 • Chi phí sử dụng vốn và EPS.
 • Phân phối lợi nhuận: khen thưởng cho người lao động và ban quản lý và chính sách cổ tức

4. Quyết định về đầu tư dự án

 • Sơ lược về dự án
 • Giá trị tiền tệ theo thời gian
 • Chi phí sử dụng vốn và lãi suất chiết khấu
 • Các chỉ tiêu tài chính quyết định lựa chọn dự án: NPV, IRR, B/C.

5. Quyết định về đầu tư tài chính dài hạn

 • Các công ty con và công ty liên kết.
 • Định giá công ty
 • Quyết định về phân bổ vốn giữa công ty mẹ và các công ty con.
 • Lợi thế thương mại.

6. Quyết định về Đầu tư tài sản cố định

 • Khái niệm về tài sản dài hạn và tài sản cố định?
 • Khấu hao tài sản cố định.
 • Điểm hòa vốn và đòn bẩy hoạt động.

7. Quản trị tài chính ngắn hạn

 • Khả năng thanh toán
 • Quản trị hàng tồn kho
 • Quản trị khoản phải thu
 • Quản trị khoản phải trả

V. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Khóa học diễn ra trong vòng 2 ngày.

VI. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia, Nhà Quản Lý các tập đoàn, công ty nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

VI. BẰNG CẤP

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Tài Chính Dành Cho Lãnh Đạo của Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS), có giá trị quốc gia.

VII. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC

VII. CÁC CA HỌC

 • Thứ 3-4 (8:15 – 12:00 và 13:30 – 17:15)
 • Thứ 5-6 (8:15 – 12:00 và 13:30 – 17:15)
 • Thứ 7 & Chủ Nhật (8:15 – 12:00 và 13:30 – 17:15).

VIII. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

 • Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất ,với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM.
 • Phòng học được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, giờ học được tổ chức linh hoạt.

IX. VĂN PHÒNG CHIÊU SINH CED

 • 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM (Tòa nhà GIC)
 • Điện thoại: (028) 3842 0298 – 0988354460 – 0988197720
 • Website:www.ced.ias.com.vn

____________________________________

GIỜ LÀM VIỆC

* Thứ hai đến thứ sáu
Buổi sáng: 8:00 ⇒ 12:00
Buổi chiều: 13:30 ⇒ 21:00

* Thứ bảy
Buổi sáng: 8:00 ⇒ 12:00
Buổi chiều: 13:30 ⇒ 17:30


CED

“Đầu tư càng nhiều vào bản thân càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này”
– Warren Buffett

Đăng ký online