Khởi nghiệp trong đại dịch – đón nhận thử thách & nắm bắt cơ hội