Nhiều thị trường lớn nghỉ lễ, chứng khoán châu Á đi xuống