Những tỷ phú sở hữu tài sản từ 100 tỷ USD làm giàu như thế nào?