Vera Wang và câu chuyện khởi nghiệp ở tuổi 40: ‘Tôi nghĩ việc này đã quá muộn với mình”