CÁC QUY ĐỊNH
C. CÁC QUY ĐỊNH
  1. Học viên xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) khi đăng ký khóa học.
  2. Nhằm đảm bảo chính xác việc cấp chứng chỉ, học viên cần điền đúng và đấy đủ họ tên, ngày sinh trên phiếu đăng ký.
  3. Học viên được giải quyết học lại các môn của khóa học đã đăng ký khi bận công tác, học viên làm đơn xin học lại gửi văn phòng CED để được giải quyết học lại.
  4. Học phí sẽ không được hoàn nếu học viên không tham dự khóa học sau khi đăng ký.
  5. Việc bảo lưu học phí, chuyển lớp, chuyển tên,... chỉ được giải quyết trước ngày khai giảng khóa học.
  6. Học viên cần điền đúng số điện thoại và địa chỉ email để CED tiện thông báo chính xác ngày và phòng học.
  7. Thời gian học trên chứng chỉ được cấp đúng với thời gian học thực tế của lớp.
  8. Tài liệu sẽ được phát vào buổi đầu tiên của mỗi môn học. Sau khi môn học kết thúc, CED sẽ không phát lại tài liệu.
  9. Học viên không được đưa người lạ không phải là học viên của CED vào lớp học. Trường hợp vi phạm, CED có thể buộc học viên ngưng khóa học, không được tham dự thi và không cấp chứng chỉ cho học viên.
10. CED được quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh các hoạt động học tập của học viên tại CED trong suốt khóa học nhằm phục vụ mục đích phát triển của CED.