Nội quy học tập
Nội quy học tập
Các bạn học viên thân mến!
Để khóa học đạt được hiệu quả cao nhất, CED yêu cầu các học viên phải chấp hành nội quy lớp học khi tham gia các khóa học tại CED như sau:
 
1. THAM DỰ KHÓA HỌC
- Học viên đi học đúng giờ, điểm danh sẽ được thực hiện trong suốt khóa học.
- Học viên vắng mặt quá 20% số giờ trong một khóa học sẽ bị cấm thi. Học viên phải nộp đề tài đúng hạn quy định của giảng viên. Trường hợp nộp trễ sẽ không được chấp nhận và phải đóng lệ phí thi lại.
- Học viên không được đưa người lạ vào lớp học. Trường hợp vi phạm, CED có thể buộc học viên ngưng khóa học, không được tham dự thi và không cấp chứng chỉ cho học viên
 
2. THI CỬ VÀ ĐÁNH GIÁ
- Học viên phải tham dự kỳ thi cuối khóa, nếu tự ý bỏ thi, học viên phải đóng lệ phí để thi lại lần sau.
- Học viên không tham gia thi lần đầu (hoặc thi hỏng) sẽ được tham gia thi với các lớp khác tối đa 2 lần và phải đóng lệ phí thi lại.
 
3. QUY ĐỊNH KHÁC
- Học viên có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của CED, nghiêm cấm các hành vi làm hư hại đến tài sản của CED.
- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phòng cháy chữa cháy. Không hút thuốc, đánh bài, sử dụng các chất kích thích, ma túy trong khuôn viên của CED.
- Học viên đến trường phải ăn mặc chỉnh tề, có thái độ cư xử đúng đắn đối với giảng viên, nhân viên và học viên khác. Mọi thái độ không đúng đắn của học viên, tùy theo mức độ vi phạm sẽ được nhắc nhở và có thể nhận thông báo cảnh cáo bao gồm cả hình thức cấm thi đối với các học viên vi phạm.
- Giữ gìn trật tự và vệ sinh chung. Không viết lên bàn ghế, tường hay làm bẩn sàn thảm. Không ăn uống, nói chuyện riêng hay sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Không gây ồn ào những nơi sinh hoạt chung.
- CED có toàn quyền xử lý đối với những trường hợp vi phạm nội quy này. Nếu học viên vi phạm nội quy này sẽ bị kỷ luật hoặc buộc thôi học.