Giới thiệu
Giới thiệu

 

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (tên tiếng Anh là The Centre of Economics Development – Viết tắt là CED), trực thuộc Viện Nghiên Cứu Châu Á – thành viên của Tập đoàn Giáo Dục Quốc Tế Á Châu (GAIE), thành lập vào năm 2001. CED là trung tâm chuyên đào tạo nâng cao và chuyên sâu các ngành học kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là trang bị kiến thức khoa học hiện đại và kinh nghiệm thực tế giúp người học thành công trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu hóa của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
 
Mối quan hệ đối tác hiện nay của Viện Nghiên Cứu Châu Á – Tập đoàn Giáo Dục Quốc Tế Á Châu với trên 300 trường đại học và các đơn vị giáo dục lớn trong và ngoài nước là một điều kiện thuận lợi để Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế hợp tác và xây dựng các khóa học đào tạo “Khoa học Kinh tế” phù hợp với nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp tương lai của các bạn sinh viên, các Anh/Chị đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà quản lý, ban giám đốc doanh nghiệp trong nước.
 
 
II. TẦM NHÌN
CED mong muốn trở thành trung tâm đào to các nghiệp vụ “Khoa học – Kinh tế” hàng đầu tại Việt Nam.
Trở thành trung tâm đào tạo các khóa học nghiệp vụ “Khoa học – Kinh tế” uy tín, mang lại những kiến thức hữu ích và trải nghiệm thực tế cho các học viên.
 
 
III. SỨ MỆNH
- Đem đến cho các học viên những khóa học về Khoa học – Kinh tế thực tiễn nhất.
- Xây dựng môi trường giáo dục đào tạo chất lượng tốt với những khóa học phù hợp với người học, với nền kinh tế toàn cầu hóa.
- Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.
 
 
IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
“Thực tế, Hữu ích, trách nhiệm, cam kết, đa dạng, đổi mới, thống nhất” là giá trị cốt lõi của Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED).