Học viên xuất sắc
Góc Vinh danh học viên xuất sắc

Giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai tươi sáng. Thông qua các khóa đào tạo nghiệp vụ với những kiến thức thực tiễn thực tế, Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) mong muốn tạo điều kiện cho các bạn học viên trau dồi thêm những kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn trong những ngành nghề, định hướng tương lai mình chọn.

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2015, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên theo học, Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) đã áp dụng chương trình khuyến học “VINH DANH CÁC HỌC VIÊN XUẤT SẮC”. Mục đích chính của chương trình khuyến học này là TÔN VINH THÀNH TÍCH của các bạn HỌC VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ XUẤT SẮC cũng như CỔ VŨ CHO CÁC BẠN HỌC VIÊN TIẾP NỐI TINH THẦN HỌC TẬP của các bạn đi trước.
 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED) dành tặng suất HỌC BỔNG GIÁ TRỊ 50% của các khóa học bất kỳ tại CED cho những bạn học viên đã đạt thành tích xuất sắc trong các khóa học trước đó tại Trung tâm. Đặc biệt, chương trình học bổng không giới hạn thời kỳ đăng ký và được áp dụng thường xuyên tại Trung tâm. Chương trình khuyến học “VINH DANH CÁC HỌC VIÊN XUẤT SẮC” được diễn ra hàng tháng.

 

DANH SÁCH CÁC HỌC VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC

1.   Đ​OÀN​ ANH TUẤ​N (Mã: 34352) - Lớp Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế

2.   Đ​Ặ​NG ANH TUẤ​N (Mã: 34193) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

3.   NGUYỄ​N THỊ​ THANH TRÚ​C (Mã: 34384) - Lớp Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & BHXH

4.   PHAN THỊ​ KIM TRIỀ​U (Mã: 33802) - Lớp Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế

5.   DIỆ​P THOẠI​ BẢO​ TRÂ​N (Mã: 34160 + 34805) - Lớp Quản​ Trị​ Khá​ch Sạ​n Quố​c Tế​ + Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & BHXH

6.   NGUYỄ​N THỊ​ BÍ​CH TRÂ​M (Mã: 34089) - Lớp Thư Ký & Trợ Lý Giám Đốc

7.   NGUYỄN ANH THƯ (Mã: 80570) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

8.   HUỲN​H THỊ​ ANH THƯ (Mã: 80671) - Lớp Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất

9.   TRẦ​N THỊ​ PHƯƠNG THẢ​O (Mã: 56256) - Lớp Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & BHXH

10. TRƯ​Ơ​NG THỊ​ BÍ​CH THẢ​O (Mã: 56325) - Lớp Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & BHXH

11. DƯƠ​NG THỊ​ THANH (Mã: 33976) - Lớp Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản 

12. VÕ THỊ ​HỒN​G THẮM (Mã: 34323) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

13. NGUYỄ​N VÕ​ THÀNH​ SANG (Mã: 34017) - Lớp Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất

14. LÊ​ NGUYỄ​N DIỄ​M QUYÊ​N (Mã: 80508) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

15. NGUYỄN NGỌ​C THÚY​ PHƯ​Ơ​NG (Mã: 55474) - Lớp Kế Toán & Khai Báo Thuế

16. TRẦ​N HOÀN​G MAI PHƯ​Ơ​NG (Mã: 56123) - Lớp Facebook Marketing

17. NGUYỄN XUÂN SANG (Mã: 30652 + 34413) - Lớp Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hiệu Quả + Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & BHXH + Chuyên Viên Marketing + Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

18. DIỆ​P THANH NHÂ​N (Mã: 56388) - Lớp Quản Đốc Phân Xưởng

19. LƯU TRỌNG KHƯƠNG (Mã: 34844) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

20. LÊ MAI ANH (Mã: 27285 + 30509) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp + Quản Đốc Phân Xưởng

21. NGÔ THỊ MỸ VÂN (Mã: 56092) - Lớp Kế Toán & Khai Báo Thuế

22. PHAN THỊ TÚ UYÊN (Mã: 80405) - Lớp Facebook Marketing

23. NGUYỄN THỊ NHƯ UYÊN (Mã: 34428) - Lớp Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & BHXH

24. NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN (Mã: 34121) - Lớp Chuyên Viên Marketing

25. NGUYỄN DUY TÙNG (Mã: 33935) - Lớp Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế

26. LÊ MINH NGỌC (Mã: 25095) - Lớp Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế

27. NGUYỄN DUY MỸ NGÂN (Mã: 34115) - Lớp Chuyên Viên Marketing

28. NGUYỄN THU NGA (Mã: 80445) - Lớp Thư Ký & Trợ Lý Giám Đốc

29. NGUYỄN TRANG HẢI MY (Mã: 55834) - Lớp Kế Toán & Khai Báo Thuế

30. NGUYỄN TẤN MINH (Mã: 80334) - Lớp Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế

31. TRẦN THỊ HỒNG MẬN (Mã: 34933) - Lớp Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

32. LÊ THỊ MỸ LINH (Mã: 34339) - Lớp Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

33. NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC KHÁNH (Mã: 55779) - Lớp Kế Toán & Khai Báo Thuế

34. NGUYỄN ĐÌNH HIỆP (Mã: 80239) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

35. NGÔ THỊ THANH HẰNG (Mã: 34451) - Lớp Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & BHXH

36. NGUYỄN NGỌC HÂN (Mã: 55921) - Lớp Kế Toán & Khai Báo Thuế

37. LÊ THẢO GIANG (Mã: 34116) - Lớp Chuyên Viên Marketing

38. TRẦN PHẠM MAI CHI (Mã: 56019) - Lớp Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế

39. NGUYỄN QUANG MINH CHÂU (Mã: 33713) - Lớp Kế Toán & Khai Báo Thuế

40. NGUYỄN TRÍ BÁ (Mã: 34218) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

41. LÊ ĐĂNG TUẤN ANH (Mã: 80516) - Lớp Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế

42. NGUYỄN HOÀNG ANH (Mã: 56129) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

43. TRẦN THỊ LAN ANH (Mã: 56153) - Lớp Thư Ký & Trợ Lý Giám Đốc

44. NGÔ NỮ PHƯỢNG ANH (Mã: 55109) - Lớp Phân Tích Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

45. NGUYỄN QUANG MINH PHÚC (Mã: 80026) - Lớp Quản Đốc Phân Xưởng

46. PHẠM THỊ HUYỀN TRANG (Mã: 33146) - Lớp Phân Tích Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

47. LÊ HỒNG MỸ TRANG (Mã: 33190) - Lớp Phân Tích Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

48. LÊ NGUYỄN MINH CHÍ (Mã: 35036) - Lớp Chuyên Viên Marketing

49. HỒ THỊ KIỀU LOAN (Mã: 35049) - Lớp Chuyên Viên Marketing

50. LƯU TIẾT NGỌC (Mã: 56590) - Lớp Chuyên Viên Marketing

51. PHAN THỊ THANH VY (Mã: 35103) - Lớp Chuyên Viên Marketing

52. TẠ HỒNG BĂNG (Mã: 80772) - Lớp Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp

53. LÊ MINH HẢI (Mã: 80774) - Lớp Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp

54. LÊ QUANG THỐNG (Mã: 80767) - Lớp Tổ Chức Quản Lý Kho Hàng Chuyên Nghiệp

55. HUỲNH THỊ ANH THƯ (Mã: 80731) - Lớp Quản Đốc Phân Xưởng

56. NGUYỄN THỊ PHAN ANH (Mã: 35204) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

57. PHẠM THỊ TRÀ LY (Mã: 35262) - Lớp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

58. NGUYỄN HỮU TẤN LỘC (Mã: 56725) - Lớp Quản Đốc Phân Xưởng

59. LÊ HỮU CHÍ (Mã: 57081) - Lớp Quản Lý & Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

60. TRẦN GIA VƯỢNG (Mã: 57088) - Lớp Quản Lý & Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp

61. TRẦN THỊ LY (Mã: 35458) - Lớp Phân Tích & Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

62. VƯƠNG ĐÌNH LÊ QUANG (Mã: 35459) - Lớp Phân Tích & Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

63. ĐINH THỊ THU THẢO (Mã: 35456) - Lớp Phân Tích & Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

64. NGUYỄN TRỌNG THÔNG (Mã: 35460) - Lớp Phân Tích & Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

65. NGUYỄN THỊ THỦY (Mã: 35455) - Lớp Phân Tích & Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

...